Skype pravidlá:

Skúšobná hodina

Skúšobná hodina v trvaní 20 minút je úplne ZADARMO!

Platba vopred

Ak budete mať záujem o absolvovanie jazykového kurzu, pošleme Vám údaje potrebné k platbe na základe Vašej objednávky. Vyučovanie sa začína po pripísaní platby na účet.

Zmena termínu

Termín dohodnutej Skype hodiny môžete zmeniť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom na telefónnom čísle 0911648855 alebo písomne na e-mail: info@vladex.sk

Čakacia doba

Doba čakania pre začiatok Skype hodiny je 15 minút. Ak sa do tejto doby na Skype neprihlásite, ani lektorku neinformujete, bude sa hodina považovať za odučenú.

Nečakaná udalosť

V prípade nepredvídanej udalosti (výpadok prúdu, internetu a pod.) nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911648855 alebo písomne na email: info@vladex.sk


Obchodné podmienky

Pri výučbe jazyka cez Skype riadime sa obchodnými podmienkami.